Forbruksgjeld har blitt et samfunnsproblem

[rev_slider alias="home-main"]

Vi innfører et helt nytt og innovativt system for å finne gode og varige løsninger  Vi er fullmektig for deg så du slipper purringer og pågang. Alle henvendelser skal gå til oss

I en vanskelig situasjon er det ikke alltid lett å vite hvor du bør starte. Imidlertid viktig å be om hjelp fort!
Snakker vi sammen vil du ofte se at dette ikke er verdens undergang! Det finnes løsninger for å komme videre.

Veien fra saken startes til det finnes en løsning kan synes lang. Her er litt av det som skjer

Trenger hjelp

Oversikt over gjelden

Forhandlinger

Vi har en avtale!
Synes du gjeldsproblemene virker uoverkommelige er det mange som gir opp. Dette er likevel ikke verdens undergang. Det fins løsninger for å komme videre.  Det er lett å få postkasseangst eller annen sosial angst  knyttet til gjeld. Selv om det er tøft, er dette ikke verdens undergang. Be om hjelp!  En god hjelper er et stort pluss på veien!

Vi har vært der selv, så vi vet hva du går gjennom. Da skal du ha skryt. Nå har du tatt det første skrittet for å ta tilbake kontrollen over egen økonomi! Klapp på skulder skal du også ha! Du er i gang!

Det er lett å miste oversikten i en presset situasjon. Vi må ta med alt –  store og små krav. Gjeldshjelpen lar deg legge inn så mye du husker. Du kan lagre og komme tilbake når du vil opp-datere. Når du mener du har fått med alt vil vi begynne å samle inn oppdatert gjeldsinformasjon fra alle kreditorene. Med dette på plass kan vi begynne å utarbeide en nedbetalingsavtale som alle kreditorene må godkjenne.

Du lurer kanskje på hvorfor det er sa mange spørsmål på skjemat? Det er fordi vi vet dette er spørsmål vi kommer innom. Har vi alt sparer vi tid videre fremover.

Vi har utarbeidet et forslag til en avtale som vi sender til alle kreditorene – kreditorfelleskapet. Kreditorene skal ha rimelig tid til å behandle forslaget. I denne perioden vil vi ta kontakt med kreditorene i tilfelle noe er uklart eller trenger bedre utdyping. Noen kreditorer aksepterer forslaget, andre ikke. Da må vi gå noen runder for å få alle til å bli enige og kunne stå bak forslaget

Det lykkes ofte, men i de tilfellene vi ikke får alle til å godta forslaget må vi se om vi kan få til en rettslig ordning gjennom nams mannen.Her begynner det å bli køer, og en løsning kan ta tid.

Det er vanlig at det må en del runder og samtaler med kreditorene til. Det er for å inn-arbeide elementer den enkelte kreditor vil ha med, og som kan vi  må finne ut om de godtas av de andre.Vi er avhengig av alle er enige.Med en aksept fra samtlige, skal avtalen undertegnes og settes i gang. Da blir din månedlige betaling til kreditorene splittet prosentmessig etter totalgjelden, og sendt kreditorene. Du har tatt første skritt på veien!

Fullmektigen fanger fort opp problemer og kan rette opp dette slik at avtalen ikke stopper opp.

Kom i gang: Registrer deg og fyll ut skjemaet Gjeldshjelpen. Du får informasjon underveis. Du kan lagre når du vil, og komme tilbake for å oppdatere informasjonen.

Straks vi får inn skjemaet utfylt så godt som mulig er saken i gang.Vi sender deg litt informasjon på mail og varsler kreditorene om at vi er fullmektig for deg og at all kontakt går til oss. 

Det skal sikre ar du skal slippe å få mail, SMS, telefoner og brev som purrer på ubetalte regninger. Vi forstår denne stadige pågangen er svært belastende for kunden, familien og  andre nærstående. 

Vi er fullmektig for kunden og all kontakt skal gå direkte fra kreditor til oss, ikke kunden.

Vi hører fra kundene at det er veldig, veldig godt å slippe purringer og annen pågang. Når alt slikt går til oss, kan kunden bruke tiden til å å komme seg og få orden på livet.

Gjeldsproblemene øker

– køene øker

En gjeldsperiode kan gå over mange år og være svært belastende for kunden, familien og andre nærstående. Som eksempel kan nevnes en kunde som slet i en del år. Han tok til slutt kontakt. Vi har jobbet sammen med han i 3 år, laget avtaleutkast som kreditorene ikke godtok, 3 søknader om åpning av gjeldsforhandliger. Nå er ny søknad registrert. Namsmannen sa det kunne gå 4 – 6 måneder før søknaden blir behandlet. Behandlingen tar også sin tid. Dersom det oppnås gjeldsordning løper denne også normalt 5 år. Denne kunden kan fort ha brukt innpå 10 år av livet sitt som resultat av ukloke valg tidligere i livet. Han trenger vår hjelp for å ta tilbake kontrollen over egen økonomi.Med renter og omkostninger opp mot 20 – 25% er det lett å forstå i hvilken grad gjelden øker når man nærmest har stått på vent i flere år.

Dette viser viktigheten av å ta tak i situasjonen så fort du bare kan. 

Stor pågang! Vær rask

Akkurat nå kan vi ta imot 0 ny kunder

Som du ser i høyre kolonne over har vi tatt inn så mange kunder på kort tid at vi må sette inntaksstopp inntil videre. Når vi får satt i gang alle saker og kommet i gang med å forhandle med kreditorene og utarbeide utkast til avtaler. Etter hvert som vi får kapasitet vil vi justere tallet nye kunder vi kan ta inn. Dette er vi veldig lei for. Vi vet hvor mange som ønsker hjelp.

Hvem betaler for arbeidet vi gjør?

Vi er med deg hele veien

En av de spennende og innovative grepene vi innfører er kreditorfinansiert gjeldsrådgiving. Det betyr i praksis at kreditor betaler en liten prosent for jobben vi gjør. For deg er det gratis.

Vi fakturerer kreditor for jobben vi gjør, men alt som overføres finner du godskrevet i sin helhet på kontoen din som nedbetaling på gjelden din. Ikke noe går

Det er enkelt for at kreditorene får kontakt. Her er det alltid noen man treffer som kjenner saken.

Vi holder jevnlig kontakt med deg for å forsikre oss om at alt går som det skal. Du kontakter oss på samme måte når det er noe du vil fortelle eller lurer på.

Etter hvert som vi nærmer oss en løsning er det viktig at vi på begge sider følger opp så det ikke blir stopp i betalingene eller annet. 

Etter at nedbetalingsavtalen er ferdig, følger vi opp for å forsikre oss om at det fortsatt går bra med deg.